Podstawowe informacje o wykładzie

Zakładka Wykłady zawiera nieco rozszerzony wykład ze Wstępu do Matematyki z naciskiem na zagadnienia obliczeniowe i interakcję z komputerem. Autorem tej koncepcji wykładu jest Henryk Michalewski. W tym roku akademickim elementy “klikalne”/interaktywne są przez nas uważane za dodatek, a co za tym idzie uczenie się ich jest nieobowiązkowe - będzie można otrzymać ocenę bardzo dobrą bez ich znajomości.

Zakładka Prace domowe zawiera treści prac domowych. Przewidujemy obowiązkowe serie prac domowych, które będą się liczyć do oceny i które trzeba będzie wysłać za pośrednictwem tej strony internetowej (konieczne jest zalogowanie się przy pomoc loginu i hasła z USOS-a). Przewidujemy także kilka nieobowiązkowych zadań domowych. Zasadniczo nie są to zadania wpływające na ocenę, ale może się zdarzyć, że zaproponujemy trudne zadanie (zadanie z *), które będzie wpływać na ocenę końcową.

Zarówno Prace domowe jak i Wykłady są wyposażone w fora dyskusyjne. Funkcjonalność tą dodaliśmy głównie po to, żeby mogli Państwo łatwo zadać pytanie odnośnie wykładu lub pracy domowej. Liczymy też na to, że w ten sposób uda się przy Państwa pomocy szybko skorygować najbardziej rażące błędy merytoryczne w wykładach i zadaniach oraz błędy techniczne w implementacji portalu (które niewątpliwie Państwo znajdziecie, gdyż jest to debiut tej strony internetowej).

Zajęcia bedą trwały 15 tygodni i nasz program obejmie następujące tematy (kolejność nie będze zachowana):

 1. przykłady dowodów w matematyce; na kolejnych wykładach pojawią się przykładowe dowody z “Elementów” Euklidesa, dowody arytmetyczne, dowody w rachunku zdań i dowody teoriomnogościowe.
 2. operacje na zbiorach skończonych: dodawanie, sumy, wyróżnanie, zbiór potęgowy.
 3. suma i produkt w kategorii zbiorów,
 4. pojęcie mocy zbioru, tw. Cantora, tw. Cantora-Schrödera-Bernsteina,
 5. relacje równoważności,
 6. relacje porządku,
 7. dobre porządki.

Szczegóły na temat zaliczenia - bardzo krótka prezentacja z 1 października.

Created with Madoko.net.

Konsultacje

imię i nazwisko termin
Joanna Jaszuńska środa 18:00-19:30, pokój 5210
Paweł Karasek środa 16:00-17:00, miejsce do ustalenia prez e-mail
Leszek Kołodziejczyk poniedziałki 14-15, pokój 5180
Mikołaj Krupski środy 14.15-15.00, piątki 11.00-12.00, pokój 5290
Henryk Michalewski poniedziałki 12:15-13:00, środy 16:15-17:00, pokój 5290
Piotr Zakrzewski środy 14-15, pokój 5630
Created with Madoko.net.

Technologie

Portal wykorzystuje szereg technologii: Coq, Disqus, Django, Madoko oraz ProofWeb. Dla osób planujących oddawać obowiązkowe prace domowe istotne jest zapoznanie się z Madoko. Jest to bardzo prosty język do pisania tekstu matematycznego. W tym języku jest zakodowany cały tekst matematyczny na tej stronie i w nim trzeba będzie zapisać rozwiązania zadań domowych. Madoko to odmiana języka Markdown wyposażona w dodatkowe możliwości pisania tekstu matematycznego. Rozwiązania można zapisywać wprost na tej stronie lub też w wybranym przez siebie edytorze tekstu (dla systemu Windows rekomendujemy Notepad++). Prace będą przyjmowane tylko przez stronę internetową - proszę ich nie przesyłać przez e-mail.

Dla osób planujących korzystać z nieobowiązkowych elementów interaktywnych przygotowaliśmy oddzielny materiał wprowadzający.

Komentarze odnośnie tej strony można kierować nie tylko przez forum dysksujne, ale także bezpośrednio do Henryka Michalewskiego (H.Michalewski@mimuw.edu.pl) oraz do Macieja Zielenkiewicza i Michała Żaka (wdm@mimuw.edu.pl), którzy są autorami technicznej strony portalu.

Created with Madoko.net.

Różne rady związane z pisaniem tekstu matematycznego

 1. Tutorial z mathoverflow. Ten tutorial nie obejmuje bardziej wyspecjalizowanych własności Madoko, ale mogą one być Państwu niepotrzebne w pierwszych pracach domowych.
 2. Na stronie madoko.net znajdą Państwo edytor języka Madoko. Daje on dokładnie te same wyniki, co edytor używany przez nas do wysyłania prac domowych, ale na stronie madoko.net edytor oferuje więcej informacji o błędach. Można z niego skorzystać, jeśli wpisywany przez Państwa tekst nie będzie wyglądał zgodnie z oczekiwaniami - informację o błędach mogą skrócić czas redagowania pracy domowej. Między edytorem na stronie madoko.net i edytorem do wysyłania prac domowych można przenosić tekst przy pomocy copy & paste.
 3. Strona wyszukana przez pana Stępkowskiego z szeregiem podstawowych symboli matematycznych.
 4. Pan Hrehowicz podniósł kwestię,jak pisać wielolinjkowy tekst matematyczny, na przykład
  \[\begin{array}{l}
2+2\\
3+x
\end{array}
\]
  Można to zrobić następująco
  ~Math
  \begin{array}{l}
  2+2\\
  3+x
  \end{array}
  ~
 5. Powinno działać większość tagów html i markdown - mogą być pomocne, jeśli ktoś miałby potrzebę zadbać o estetykę rozwiązania.
Created with Madoko.net.

Przykładowe kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium z 30 listopada 2012

Kolokwium z 16 grudnia 2011

Kolokwium z 10 grudnia 2010

Kolokwium z 17 grudnia 2009

Created with Madoko.net.

Przykładowe egzaminy oraz test

Egzamin z 4 lutego 2013

Egzamin z 23 stycznia 2012

Test z 24 stycznia 2011

Created with Madoko.net.

Rozwiązanie testu

Pierwsza strona

Druga strona

Created with Madoko.net.

Zadania z kolokwium i egzaminu

Treść zadań z kolokwium

Treść zadań z egzaminu

Rozwiązanie zadania 1 autorstwa pani Joanny Jaszuńskiej

Rozwiązanie zadania 2 autorstwa pana Marcina Kysiaka

Created with Madoko.net.